صفر تا 1000 تنفس دیافراگمی در خوانندگی

تنفس دیافراگمی اولین گامیست که هر خواننده ای برای راحت تر آواز خواندن باید در هنگام آموزش های خوانندگی بردارد. برخی افراد سال هاست می خوانند اما هنوز هم در تنفس صحیح مشکل دارند یا اینکه با ابهام زیادی روبرو هستند. در این دوره آموزش کامل تنفس دیافراگمی و تمرینات آن آورده شده و همینطور بعد از گذراندن این دوره دیگر ابهامی در رابطه با تنفس نخواهید داشت.

19
380,000 تومان