ما معتقدیم با آموزش درست

هر کسی میتونه آواز بخونه

اگر نمیدونی از کجا شروع کنی روی دکمه پایین بزن
ما شما رو راهنمایی میکنیم .

نظرات برخی از هنرجویان

خوشحالیم که توانسته ایم نقش کوچکی در جهت رشد و توسعه هنر خوانندگی شما داشته باشیم.

ویدیو رایگان 5 تمرین گرم کردن صدا

استاد محمدرضا غلام وند - مربی صداسازی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .