کارگاه حضوری مخصوص هنرجویان دوره VIP صداسازی

کارگاه حضوری مناسب چه کسانی هست ؟ این کارگاه مخصوص هنرجویان دوره صداسازی VIP است و به تعداد محدود فقط…

7
499,000 تومان

کارگاه آنلاین صدا

کسانی که می توانند یک قطعه را اجرا کنند اما حس می‌کنند که حنجره شان موقع خوندن منقبض می شود. صدا خیلی زود خسته می‌شود. صدایشان کیفیت لازم را ندارد و باید مکانیسم تولید صوت را یاد بگیرند تا بتوانند راحت تر و زیباتر بخوانند.

7
499,000 تومان